Markkinointisuunnitelma - Makum

Markkinointisuunnitelma

 

Markkinointisuunnitelmalla tarkoitetaan markkinoinnin toimenpiteistä koostuvaa aikataulutettua suunnitelmaa, jonka avulla yritys saavuttaa tavoitteensa. Sen taustalla vaikuttavat yrityksen suuret linjat ja kokonaiskuva, markkina-alueen ja kilpailutilanteen huomioiminen sekä oman toiminnan kriittinen tarkastelu. Useimmiten yrityksen ei kannata pyrkiä olemaan paras kaikessa, vaan hyödyntää niitä vahvuuksia, joita siltä löytyy valmiiksi ja joita ei ehkä ole osattu aiemmin tuoda esiin halutulla tavalla.


Kolme syytä tehdä markkinointisuunnitelma


Avaa silmät tekemiselle
Seuranta on mahdollista reaaliajassa ja siihen voi palata tulevaisuudessa
Todella moni yritys ei pysty tämänkaltaiseen suunnitelmallisuuteen, olet keskivertoa parempi
markkinointisuunnitelma-makum
Keskitymme markkinointisuunnitelman luonnissa laadukkaaseen, huolella suunniteltuun malliin. Suunnitelman tarkoitus on lisätä myyntiä, ei kasvattaa kuluja. Asiantuntijamme vastaavat suunnitelman luomiseen kuuluvista toimenpiteistä, kuten vahvuuksien määrittelystä, kilpailutilanteen kartoituksesta, tehokkaiden kampanjoiden suunnittelusta ja kuukausisuunnitelman koostamisesta.
Laatimamme markkinointisuunnitelma sisältää: • Alkupalaveri sis. analyysi lähtötilanteesta • Segmentointi • Markkinointistrategian määrittely • Tavoitteiden asettaminen • Suunnitelman työstäminen • Valmiin suunnitelman läpikäynti

Kumppaneitamme

Ota yhteyttä

Täytä lomake, otamme yhteyttä ja kerromme lisää.